Apa-serwis.eu Wielokrottnie będziesz tu zagldał

Tytuł wpisu

Przeprowadzane przez naszego specjalistę badanie słuchu składa się z dwóch części. Pierwsza z nich to audiometria tonalna badająca przewodnictwo powietrzne i kostne, druga natomiast wykorzystuje testy jedno i wielosylabowe i nazywa się audiometrią mowy. O prawidłowy przebieg badania dba świetnie wykwalifikowany specjalista. Serdecznie zachęcamy do umówienia się na wizytę.Gwarantujemy, że spotkasz się z tutaj z profesjonalną obsługą. Otrzymane wyniki badania pozwolą Ci podjąć właściwe kroki w kierunki polepszenia słuchu.

Badanie słuchu

Konert | ul. Łucka 20 lokal 20, 00-845 Warszawa , PL | 22 654-39-14 |

Wszelkiego rodzaju prawa zastrzeżone © 2005 apa-serwis.eu